Wyposażenie do praktycznej nauki zawodu

Oferowane wyposażenie produkowane jest przez renomowanego producenta, firmę
Centrum Szkolenia Motoryzacji "Autoelektronika Kędzia".

Współczesny rynek pracy potrzebuje specjalistów wysokiej klasy. Konieczne jest zatem takie modelowanie kształcenia zawodowego, aby było ono powiązane z potrzebami pracodawców. Umiejętności zawodowe to niezbywalny składnik kompetencji, uzyskiwany w ramach praktycznej nauki zawodu. Dlatego zorganizowanie efektywnych zajęć, praktycznej nauki zawodu w pracowniach specjalistycznych, wyposażonych w takie same lub podobne stanowiska pracy, które występują w zakładzie pracodawcy, dają realną możliwość przygotowania dobrze wykształconych pracowników, posiadających umiejętności i kompetencje do sprawnego działania w rzeczywistym środowisku pracy.