System regulacji siły hamowania i momentów napędowych kół ABS/ASR


Numer katalogowy 3 109


System regulacji siły hamowania i momentów napędowych kół ABS/ASR zawiera:
  • schemat główny systemu,
  • schemat ideowy układu ABS/ASR wraz z urządzeniami współdziałającymi,
  • schemat elektryczny systemu,
  • schemat hydrauliczny układu ABS/ASR,
  • przekrój czujnika prędkości obrotowej koła wraz z oscylogramem sygnałów z czujników prędkości kół,
  • wzajemne alezności prędkości obrotowej koła do przyspieszenia obrotowego koła, ciśnienia płynu hamulcowego, stanu załączania zaworów, załaczania silnika elektrycznego pompy przetłaczajacej
  • schematy graficzne i wykresy zależności prędkości, nateżenia prądu, ciśnienia hamowania w funkcji czasu dla róznych stanów przełączania układu,
  • przekrój modulatora elektrohydraulicznego ciśnienia systemu ABS/ASR z wyszczególnieniem zaworów modulatora,