Tester regulatorów napięcia alternatora 12/24V


Numer katalogowy 1 012

Tester regulatorów napięcia i zespołów prostowniczych przeznaczony jest do weryfikacji elektronicznych regulatorów napięcia oraz 6 i 9 diodowych zespołów prostowniczych alternatorów w instalacjach pojazdowych o napięciu 12V i 24V.

W urządzeniu wbudowano moduł PWM, umożliwiający test regulatorów wymagających sygnału sterującego ze sterownika silnika.
Weryfikacja regulatorów polega na symulacji pracy regulatora w warunkach około 50% obciążenia prądowego i zakresie zmian napięcia od ok.. 10V do 16,4V dla zakresu 12V oraz 20,2V do 32,6V dla zakresu 24V.Sygnalizacja zmian prądu wzbudzenia w odpowiadającym temu zakresie napięcia, jest miarą sprawności regulatora.

Weryfikacja zespołów prostowniczych polega na zasileniu poszczególnych diod napięciem przemiennym o wartości około 20V i prądzie obciążenia około 1,2A. Sygnalizacja procesu prostowania napięcia na wskaźniku diodowym, jest miarą sprawności zespołu prostowniczego.

Zespoły prostownicze i większość regulatorów napięcia muszą być na czas testowania wymontowane z obwodów alternatora.