NOWOŚĆ! Model demonstracyjny klimatyzacji manualnej

Numer katalogowy: 1 529ZASTOSOWANIE

Stanowisko demonstracyjne przeznaczone jest do prowadzenia szkolenia z zakresu budowy i funkcjonowania systemu klimatyzacji wnętrza pojazdu.MOŻLIWOŚCI

Pomiar parametrów czynnika chłodzącego w obwodach niskiego i wysokiego ciśnienia, obserwację zmian tych parametrów zależnie od intensywności wymiany ciepła, oraz parametrów elektrycznych systemu sterowania.
Wykrywanie usterek układu klimatyzacji za pomocą manometru rozgałęźnego.

Dzięki odpowiedniej konstrukcji stelaża stanowiska, ułatwiony jest dostęp do wszystkich podzespołów układu klimatyzacji, co umożliwia w procesie dydaktycznym bardzo wygodną prezentację działania poszczególnych elementów i ich wzajemnych połączeń.

Wyprowadzenie króćców serwisowych umożliwia w procesie szkoleniowym naukę czynności napełnienia i opróżniania układu klimatyzacji z czynnika chłodzącego oraz oleju oraz czynności kontroli szczelności układu.

Stanowisko jest dostępne w wersji z kompresorem ze sprzęgłem lub w wersji z kompresorem sterowanym zaworem.

Podstawowa wersja stanowiska wykonana jest jako stanowisko stacjonarne. Możliwe jest wykonanie w wersji przewoźnej wyposażonej w skrzynie transportową. Uwaga: na zdjęciu przedstawiono wersję z kompresorem sterowanym zaworem wykonaną jako przewoźną (ze zdjętą pokrywą skrzyni transportowej).DANE TECHNICZNE

 

  • Zasilanie 230 V/AC (zabezpieczenie 16A)
  • Orientacyjne wymiary 900 x 500 x 600 mm (szerokość/ głębokość / wysokość)
  • Waga ok. 25 kg

 

Szczegółowe informacje, na temat produktu, można uzyskać kontaktując się bezpośrednio z nami.