Tester pomp paliwa - Common Rail


Tester przeznaczony jest do wysterowania zaworów regulacji wydatku lub cisnienia pomp wysokiego systemu Common Rail .
Tester jest dedykowany do produkowanych przez fimę "Autoelektronika Kędzia " stołu probierczego typu STPiW 1/2/3 oraz nepędu uniwersalnego .
Może też być wykorzystany do modernizacje stołów probierczych starszej generacji . 
W przypadku zastosowania testera w procesie modernizacji należy skontaktować się z producentem celem potwierdzenia takiej możliwości .

Uwaga ; w przypadku zastosowania testera niezgodnie z przeznaczeniem i warunkami zabudowy firma nie ponosi odpowiedzialności za poprawną pracę testera i nie będzie przyjmowała zgłszeń reklamacyjnych .


Parametry techniczne:
 • współczynnik wypełnienia przebiegu prostokątnego: 0 ÷ 100 % z krokiem co 1 % oraz 0,1%
 • częstotliwość przebiegu prostokątnego: 10 ÷ 500 Hz z krokiem co 10 Hz i 50 Hz
 • sumaryczna wydajność prądowa wyjść: ok. 12 A przy 12 V
 • sterowanie urządzenia zewnętrznego styk przełączany przekaźnika, max 10 A, 24 V
 • czujniki ciśnienia: zasilanie 5 V lub 12 V, pomiar 0÷5 V, możliwość kalibracji
 • czujnik obrotów - impulsowy: zasilanie 5 V lub 12 V, pomiar 0÷100 V (np. Halla, indukcyjne),

Funkcje testera:
 • 3 wyjścia o zmiennym współczynniku wypełnienia i zmiennej częstotliwości,
 • wyjście dla elektromagnesu wyłączania sekcji pompy,
 • wyjście przekaźnikowe do dowolnego wykorzystania,
 • 2 wejścia do pomiaru ciśnienia,
 • 1 wejście do pomiaru obrotów,
 • kalibracja obwodu pomiaru ciśnienia.