System sterowania elektronicznego silnikiem Diesel'a EDC

Numer katalogowy 1 507


W ramach projektu „Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego” stanowisko demonstracyjne System sterowania elektronicznego silnikiem Diesel, zostało wskazane na liście Rekomendowanego wyposażenia pracowni i warsztatów szkolnych - Pracownia mechatroniki pojazdowej

ZASTOSOWANIE

Stanowisko demonstracyjne przeznaczone jest do prezentowania działania elementów elektronicznych, mechanicznych i hydraulicznych wchodzących w skład systemu sterowania i zasilania paliwem współczesnych silników wysokoprężnych z zapłonem samoczynnym typu EDC.


MOŻLIWOŚCI

Do stanowiska dołączony jest opis, zawierający propozycje ćwiczeń. Umożliwia on poznanie zasady działania i metod diagnostycznych, mających zastosowanie w diagnostyce pojazdów wyposażonych w układ napędowy z silnikiem ZS typu EDC z pompą rotacyjną.

Ćwiczenia podzielono na cztery części: Cz. 1. Ćwiczenia w diagnostyce z wykorzystaniem mierników uniwersalnych i oscyloskopu. Cz. 2. Ćwiczenia z wykorzystaniem testera diagnostycznego Cz. 3. Ćwiczenia z wykorzystaniem „Zespołu Sterowania i Napędu Pompy Rozdzielaczowej” Cz. 4. Demonstracja zasad działania systemu

W skład stanowiska wchodzą dwa podstawowe moduły:

a) „Zespół Sterowania i Napędu Pompy Rozdzielaczowej”, służący do demonstrowania działania oraz badania parametrów elektrycznych i hydraulicznych pracy rotacyjnej rozdzielaczowej pompy wtryskowej stosowanej w wysokoprężnych silnikach samochodowych w funkcji obrotów i innych parametrów. Moduł ten może pracować autonomicznie lub współpracować z modułem Elektronicznego Systemu Zasilania Silników ZS.

Stanowisko demonstracyjne umożliwia m.in.:

Pomiar bieżących, hydraulicznych parametrów pompy :
- ciśnienie wewnątrz pompy (za pomocą manometru) - wydatek każdego z wtryskiwaczy (za pomocą menzurki)

Kompleksowe ustawienie i pomiar parametrów pompy za pomocą testera „Diesel":
- płynne ustawienie i cyfrowy pomiar nastawnika dawki paliwa z czujnikiem indukcyjnym lub potencjometrycznym
- cyfrowy pomiar parametrów termistora do pomiaru temperatury paliwa
- sterownie elektromagnesem Start / Stop
- płynne sterownie układem regulacji kąta wyprzedzenia wtrysku.

b) „Elektroniczny System Zasilania Silników ZS”, wyposażony w mikroprocesorowy sterownik, służący do demonstrowania układu sterowania pompą rozdzielaczową i pomiaru jego parametrów. Moduł ten może pracować jedynie w połączeniu z modułem Sterowania i Napędu Pompy Rozdzielaczowej.

Pulpit pomiarowy umożliwia łatwe podłączenie przyrządów pomiarowych do wszystkich czujników systemu i podzespołów wykonawczych systemu.

System złączek wbudowanych szeregowo w poszczególne obwody systemu umożliwia realizację stanów awaryjnych w wybranych obwodach, oraz obserwację reakcji systemu sterowania na powstałą awarię typu ciągłego lub sporadyczną. Możliwa jest prezentacja sposobu realizacji dawki paliwa w trybie awaryjnym.

Stanowisko posiada złącze diagnostyczne: szeregowe typu OBDII, umożliwiające podłączenie przyrządów diagnostyki elektroniki pojazdowej takich jak KTS-5XX, MEGA MACS, LAUNCH X-431, VCDS czy inne. Możliwa jest wtedy obserwacja bieżących parametrów systemu, opracowanych przez sterownik, cyfrowych kodów usterek, bądź realizację funkcji odpowiedzi systemu na wymuszenia z przyrządu diagnostycznego w formie tzw. testu podzespołów.


BUDOWA

a) „Zespół Sterowania i Napędu Pompy Rozdzielaczowej” Stanowisko wykonano w formie przestrzennej i ruchomej konstrukcji z profili stalowych lakierowanych proszkowo. Do konstrukcji zamocowano podzespoły elektroniczne, wskaźniki i elementy regulacyjne.

b) „Elektroniczny System Zasilania Silników ZS”

Stanowisko wykonano w formie zamkniętego kasetonu z profili aluminiowych i płyty z tworzywa sztucznego. Zabudowane jest na ruchomej ramie wsporczej wykonanej z profili stalowych. Całość konstrukcji metalowej pokryta jest farbą proszkową dla zapewnienia estetyki i trwałości powłok lakierniczych.

DANE  TECHNICZNE

a) „Zespół Sterowania i Napędu Pompy Rozdzielaczowej”

Max. pobór mocy

2400 W

 

 

Napięcie zasilania

230V/50Hz

 

 

Wymiary

 

Szerokość:

1300 mm

Długość:

450 mm

Wysokość:

900 mm

Waga

 

80 kg

 

 

 


b) „Elektroniczny System Zasilania Silników ZS”

Max. pobór mocy

200 W

 

 

Napięcie zasilania

230V/50Hz

 

 

Wymiary

 

Szerokość:

1000 mm

Długość:

500 mm

Wysokość:

1780 mm

Waga

 

50 kg

 

 

 

 

Szczegółowe informacje, na temat produktu, można uzyskać kontaktując się bezpośrednio z nami.