Podstawy programowe


Zebrane podstawy programowe dla zawodów: technik mechatronik, technik pojazdów samochodowych, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, mechanik pojazdów samochodowych, mechanik motocyklowy, elektromechanik pojazdów samochodowych, mechatronik do pobrania TUAJ

Podstawy programowe kształcenia dla wyżej wymienionych specjalności oraz pozotałych zawodów dostępna jest na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji: https://www.ore.edu.pl/index.php/2017/03/28/podstawa-programowa-ksztalcenia-w-zawodach/