Tester pomp wtryskowych - silników ZS

Tester przeznaczony jest do wysterowania mechanizmów wykonawczych elektronicznie sterowanych pomp wtryskowych typu VE/VR 37 wyposażonych w czujniki potencjometryczne lub HDK .
Tester jest dedykowany jako wyposażenie stołu probierczego typu STPiW 1/2/3 produkowanego przez firmę "Autoelektronika Kędzia".
Możliwe jest zastosowanie testera w procesie modernizacji stołów proberczych sterszej generacji .

Uwaga: w przypadku zastosowania testera do modernizacji istniejącego stołu należy skontaktować się z producentem w celu potwierdzenia takiej możliwości .
             W przypadku zastosowania testera niezgodnie z przeznaczeniem lub warunkami zabudowy firma nie ponosi odpowiedzialności za poprawność działania i nie będzie przyjmowała zgłoszeń reklamacyjnych .

Parametry techniczne:
  • współczynnik wypełnienia przebiegu prostokątnego dla elektromagnesu dawki: 0 ÷ 100 % z krokiem co 0,1 % (częstotliwość ok 200 Hz),
  • współczynnik wypełnienia przebiegu prostokątnego dla elektromagnesu kąta: 0 ÷ 100 % z krokiem co 1 % (częstotliwość ok 40 Hz),

Funkcje testera:
  • nastawa dawki wtrysku (możliwość regulacji automatycznej),
  • nastawa kąta wyprzedzenia wtrysku,
  • odczyt położenia nastawnika dawki z czujnika potencjometrycznego lub HDK kompatybilny z danymi regulacyjnymi opracowanymi przez firmę Bosch,
  • sterowanie (włącz/wyłącz) elektromagnesem Startu/Stopu.