VII Międzynarodowy Kongres Silników Spalinowych - czerwiec 2017


VII Międzynarodowy Kongres Silników Spalinowych już za nami.
Z relacji uczestników i organizatorów, frekwencji oraz poziomu wykładów Kongres okazał się być dużym sukcesem.
Firma Mechatronika w odpowiedzi na zaproszenie organizatorów, miała zaszczyt oraz przyjemność wziąć udziału w tym wydarzeniu. Prezentowane na stoisku firmy stanowiska demonstracyjne, cieszyły się zainteresowaniem wśród uczestników kongresu. Firma wzięła udział także w panelu dyskusyjnym w sesji przemysłowej.

Prezes firmy Mechatronika Wyposażenie Dydaktyczne, inż. Ryszard Kędzia, został poproszony o poprowadzenie wykładu na temat reformy kształcenia zawodowego w specjalizacjach samochodowych.
Kongres_PTNSS_2017 - 01
Podziękowania za poprowadzenie wykładu na temat reformy kształcenia zawodowego w specjalizacjach samochodowych


Kongres_PTNSS_2017 - 04
Duże zainteresowanie stanowiskami demonstracyjnymi wśród uczestników Kongresu, potwierdza ich wysoką wartość dydaktyczną Kongres_PTNSS_2017 - 02
Oferta wyposażenia technodydaktycznego jest nieustannie rozwijana i dopasowywana do aktualnych potrzeb rynku


Kongres_PTNSS_2017 - 03                    Certyfikat przyznany za udział w sesji przemysłowej


                Certyfikat przyznany za udział w kongresie