Szkolenie posprzedażowe kompletnego wyposażenia pracowni motoryzacyjnych


Szkolenie posprzedażowe kompletnego wyposażenia pracowni motoryzacyjnych w „C. V. Raman. College of Engineering Bhubaneswar Indie”, prowadzone przez pracowników firmy Mechatronika Wyposażenie Dydaktyczne w lutym 2019 r. będące zapoczątkowaniem wszechstronnej współpracy między naszą firmą a kontrahentem hinduskim.