Program Innowacyjnej Edukacji LotniczejDzięki osobistemu zaangażowaniu V-ce Przewodniczącego Krajowej Sekcji Lotniczej i Technik Kosmicznych, Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP NOT, oraz Prezesowi J&AS Aero Design Sp. z o.o., Panu Ryszardowi Kędzia udostępniamy Państwu analizę aktualnej sytuacji rynkowej, a w szczególności potrzeb dalszego rozwoju kadr dla szeroko rozumianej branży lotniczej.

Autor, w prezentowanym artykule, opublikowanym na łamach “Rzeczypospolita” nr 205 (11 448) w dniu 3 września 2019 roku, a także w dodatku “Biznes Trendy” Nr 5 (44) str. 2, oraz stronie internetowej “FORUM biznesu.pl” nie ogranicza się do analizy sytuacji rynkowej na rynku szkolenia kadr dla branży lotniczej lecz sięga po wypracowane w kraju narzędzia umożliwiające sprostanie wymaganiom jakościowym i ilościowym dla zaspokojenia narastających wykładniczo potrzeb rynku krajowego i światowego w szkoleniu kadr dla branży lotniczej.

Prezentowane rozwiązania opierają się o możliwości prawne jakie daje „ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1178/2011 z dnia 3 listopada 2011 r., ustanawiające wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do załóg w lotnictwie cywilnym”, znajdując jednocześnie uzasadnienie w rachunku ekonomicznym dot. kosztów szkolenia kadr dla lotnictwa jak efektywności i jakości samego kształcenia.

Zapraszamy do przeczytania pełnego artykułu na stronie forumbiznesu.pl