27 Ogólnopolski Turniej Wiedzy Samochodowej, dn. 21.04.2021.

Z przyjemnością informujemy o rekordowej liczbie 770 uczniów szkół samochodowych z całej Polski, którzy wzięli udział w już kolejnym, 27 Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Samochodowej. Turniej odbył się w studiu telewizyjnym Międzynarodowych Targów Poznańskich, w dniu 21.04.2021.

Z uwagi na trwającą pandemię Covid - 19 tegoroczny konkurs OTWS - tradycyjnie towarzyszący targom TTM, odwołanym w tym roku - został przeprowadzony przez Organizatora zdalnie, co wymagało ogromnego zaangażowania całego zespołu. Firma Mechatronika została zaproszona i poproszona przez współorganizatorów do przeprowadzenia finału konkursu - wyłaniającego najlepszych techników i mechaników samochodowych - przy wykorzystaniu platformy E-learningu Electude, której jest dystrybutorem. Cały event zakończył się sukcesem organizacyjnym umożliwiającym zebranie doświadczeń przez organizatora turnieju, szkoły i uczestników turnieju, które mogą zostać wykorzystane w kolejnych edycjach konkursu.

W tym miejscu warto zaznaczyć, że firma Mechatronika wspierając wysiłki szkół w walce z pandemią udostępniła platformę e-learningu Electude bezpłatnie w roku 2021, dla szkół kształcących uczniów w branży motoryzacyjnej, z której to oferty skorzystało ponad 90 placówek oświatowych. Cieszymy się, że realizując społeczną rolę biznesu mogliśmy pomóc gronu pedagogicznemu i uczniom szkół w realizacji programów nauczania i celów nauczania, przyczyniając się jednocześnie do wzrostu efektywności i jakości kształcenia, przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi dydaktycznych, mających zastosowanie nie tylko do nauki zdalnej.

-> Pełna relacja z 27 Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Samochodowej