Tester pomp wtryskowych - silników ZS
Tester przeznaczony jest do testowana pomp wtryskowych VE używanych w systemie TDI.

Przykłady zastosowań:
  • pompy małe i duże (samochody osobowe i ciężarówki),
  • testowanie wydajności i sprawności,
  • znajdowanie wad i uszkodzeń, porównywanie parametrów różnych pomp,
  • demonstracja pracy pompy.

Parametry techniczne:
  • współczynnik wypełnienia przebiegu prostokątnego dla elektromagnesu dawki: 0 ÷ 100 % z krokiem co 0,1 % (częstotliwość ok 200 Hz),
  • współczynnik wypełnienia przebiegu prostokątnego dla elektromagnesu kąta: 0 ÷ 100 % z krokiem co 1 % (częstotliwość ok 40 Hz),

Funkcje testera:
  • nastawa dawki wtrysku (możliwość regulacji automatycznej),
  • nastawa kąta wyprzedzenia wtrysku,
  • odczyt położenia nastawnika dawki z czujnika potencjometrycznego lub HDK kompatybilny z danymi regulacyjnymi opracowanymi przez firmę Bosch,
  • sterowanie (włącz/wyłącz) elektromagnesem Startu/Stopu.