Tester pomp paliwa - Common Rail
Tester przeznaczony jest do testowana pomp używanych w systemie Common Rail.

Przykłady zastosowań:
 • testowanie wydajności i sprawności, określenie wad i uszkodzeń,
 • porównywanie parametrów różnych pomp, demonstracja pracy pompy.
 • możliwość ustawienia liczby impulsów na obrót.

Parametry techniczne:
 • współczynnik wypełnienia przebiegu prostokątnego: 0 ÷ 100 % z krokiem co 1 % oraz 0,1%
 • częstotliwość przebiegu prostokątnego: 10 ÷ 500 Hz z krokiem co 10 Hz i 50 Hz
 • sumaryczna wydajność prądowa wyjść: ok. 12 A przy 12 V
 • sterowanie urządzenia zewnętrznego styk przełączany przekaźnika, max 10 A, 24 V
 • czujniki ciśnienia: zasilanie 5 V lub 12 V, pomiar 0÷5 V, możliwość kalibracji
 • czujnik obrotów - impulsowy: zasilanie 5 V lub 12 V, pomiar 0÷100 V (np. Halla, indukcyjne),

Funkcje testera:
 • 3 wyjścia o zmiennym współczynniku wypełnienia i zmiennej częstotliwości,
 • wyjście dla elektromagnesu wyłączania sekcji pompy,
 • wyjście przekaźnikowe do dowolnego wykorzystania,
 • 2 wejścia do pomiaru ciśnienia,
 • 1 wejście do pomiaru obrotów,
 • kalibracja obwodu pomiaru ciśnienia.