Sensoryka systemów pojazdowych


Ważną zaletą zestawu panelowego, z punktu widzenia przeprowadzanych na nim zajęć dydaktycznych, jest jego modułowość. Umożliwia to potokowe wykonywanie ćwiczeń na wielu stanowiskach w ramach jednego zagadnienia, np. badanie charakterystyk, parametrów danego typu sensoryki, lub wykorzystanie podzespołów zestawu poza stelażem stanowiska.

Zestaw panelowy umożliwia naukę umiejętności łączenia, weryfikację i ocenę parametrów podzespołów systemu pojazdowego. Zestaw można dowolnie konfigurować.

Zestaw składa się z następujących elementów:
 • układ do sprawdzania przepływomierzy powietrza masowych i objętościowych,
 • układ do sprawdzania MAP-sensorów,
 • czujnik spalania stukowego,
 • czujnik temperatury silnika, powietrza,
 • sonda Lambda,
 • czujnik aktywny prędkości obrotowej,
 • czujnik prędkości pojazdu,
 • czujnik przyspieszeń,
 • czujnik kierunku obrotów,
 • czujnik ciśnienia różnicowego,
 • czujnik ciśnienia oleju,
 • czujnik poziomu paliwa.

Ćwiczenie umożliwia:
 • zapoznanie się z oznaczeniami i symbolami grafi cznymi czujników wg dokumentacji AutoData,
 • pomiary parametrów czujników, oraz wykonanie ich charakterystyk za pomocą miernika lub oscyloskopu.

DANE TECHNICZNE | TECHNICAL SPECIFICATION
WYMIARY | DIMENSIONS:
szerokość - długość - wysokość | width - lenght - height
1600 x 680 x 1780 mm
WAGA | WEIGHT:
80 kg